Idea

Projekt Refinery Gallery vznikol iniciatívou spoločností SLOVNAFT, a.s.ADOM. M STUDIO, s.r.o. v roku 2011. Zámerom projektu je zachovanie industriálneho odkazu danej lokality rekonštrukciou dvoch starších hál, ktoré v minulosti slúžili ako montážne a skladové priestory. Cieľom tímu architektov bola snaha vniesť do čisto priemyselnej oblasti novú kultúrnu funkciu, prostredníctvom kvalitnej architektonickej úpravy objektu, ktorý poskytuje priestor pre organizáciu rôznych kultúrno-spoločenských podujatí.

Prevádzku priestorov Refinery Gallery zabezpečuje spoločnosť, ktorá už 10 rokov úspešne vedie priestory design factory zamerané hlavne na prezentáciu súčasnej architektúry, dizajnu a umenia. Od otvorenia  má na svojom konte viac ako 330 úspešne zorganizovaných podujatí pre odbornú i laickú verejnosť, podujatí domácich aj organizovaných v spolupráci s viacerými zahraničnými veľvyslanectvami.