Krátkodobý prenájom

Typy podujatí

 • firemné párty
 • pracovné podujatia (semináre, kongresy, prezentácie, staff meetingy ..)
 • kultúrne podujatia (výstavy, koncerty, divadelné predstavenia)
 • gala večery (plesy, svadby, módne prehliadky, odovzdávania cien ..)

Doplnkové služby

 • catering
 • zapožičiavanie nábytku
 • osvetlenie
 • ozvučenie
 • technické zabezpečenie – premietacia technika, flipchart, internet, TV+DVD prehrávač
 • dekorácia interiéru
 • programové zabezpečenie eventov